Sopp trenger fuktighet for å kunne utvikle seg suksessfullt. Det innebærer at man bør tilføre fuktighet slik at soppvekstene ikke tørker inn. Husbonden anbefaler å bruke en humidifier og et lite dyrketelt, for best resultat. Når et dyrkesett er snittet, så anbefaler vi å få luftfuktigheten så høyt som mulig, gjerne opptil 90-95% RH-Relative humidity. Når man ser at mycelet starter å vokse små knappenålshoder (også kalt «pinning») ut av snittet, så kan man gjerne sette ned fuktigheten til 70-80%RH. Denne metoden motiverer den levende organismen til å produsere sopp, slik som i naturen. Man vil også få større og penere sopper med slikt utstyr. Om man ikke har slikt utstyr, så anbefaler vi å dyrke de lettere sopptypene. Disse kan man spraye med vann 2-4 ganger daglig avhengig av hvor tørr inneluft man har. Om det er tørr inneluft slik som på vinterstid, så kan man forsøke å starte pinningen med en gjennomsiktig plastpose trukket over dyrkesettet. Spray vann på innsiden av posen før du trekker den over dyrkesettet. Kutt så noen hull i posen så soppen får oksygen. Man bør kun ha posen over dyrkesettet inntil man ser vekster komme ut av snittet. Når den gror ut av plasten på dyrkesettet, trenger den så mye luft som mulig.

Ulike arter har ulike temperaturbehov, i ulike stadier av veksten. Dette er funksjonen av miljøet soppene opprinnelig vokser i. Mycelet vokser mest om sommeren, og frukter sopp om høsten, når det blir litt kjøligere i luftenUlike varianter av den samme arten, også kalt «strains», kan tilpasse seg andre temperaturer enn den vanligvis vokser i naturen. Det vil gi best resultat om man tilbyr soppene deres optimale vekstvilkår. Stabil temperatur er viktigst under utviklingen av friske store sopper. Ikke dyrk sopp ved inngangsdører hvor temperaturen er ustabil. Husbonden anbefaler å velge en sopptype som er best tilpasset til ditt miljø. Vi anbefaler å sette dyrkesettet der hvor det er stabil temperatur på ca 15-22 og god ventilasjon. Om man vil utsette og dyrke soppen så kan man sette dyrkesettet i dvale ved 0-4℃. Ellers bør ferdig kultiverte dyrkesett snittes og dyrkes senest innen 7 dager fra hjemmedyrkesettet er mottatt.

Ventilasjon av luft er viktig for at soppene skal kunne utvikle seg best mulig. Sopp puster inn oksygen og puster ut CO2, akkurat som oss mennesker. Om luften blir for stillestående, så får ikke soppene puste godt nok. Faktisk så er utviklingen av soppen en god indikator på hvor god inneluft man har hjemme. Om det ikke er god nok ventilasjon, så vil det være synlig at soppene skrumper inn, eller at den blir blek og får lange stilker etc. Soppene vokser raskere og større jo mer oksygen de får. I et dyrketelt anbefaler Husbonden å montere en liten vifte inne i teltet. Dette vil føre til at soppene vokser mer jevnt, da den får konstant ny frisk luft, og ført vekk CO2. 

Substrat betyr næringen mycelet utnytter energi fra. Under kultiveringen kan man kjenne på posen at mycelet genererer noe varme. Selv om mycel kan spise flere forskjellige typer substrater, så har de som oftest harde løvtrær som sin favoritt. Mycelet komposterer organisk materiale om til næring for plantelivet i naturen. Når mycelet har omgjort substratet til en hvit fast «kake», så ønsker den å reprodusere seg med å lage soppfrukt. Hele substratet bør være dekket med mycel før snitting av dyrkesettet. Om det finnes ufortært substrat igjen i posen, så kan dette bli smittet av mugg om man åpner for tidlig. Etter at man har høstet sopp fra dyrkesettet 2-4 ganger, vil det være tomt for energi i substratet. Den levende organismen trenger da mer substrat for å kunne leve videre. Ellers så kan man bruke det ferdige substratet, som prima jordforbedring til plantene dine. Plantene vil elske det.